1. Iwa Garniwa (Teknik Elektro-Universitas Indonesia)

2.  I Made Indradjaja Marcus Brunner Institut Teknologi PLN)

3. Riki Ruli A. Siregar (Elektro Informatika-Institut Teknologi PLN)

4. Nofirman (Teknik Mesin-Institut Teknologi PLN)

5.  Indrianto (Elektro Informatika-Institut Teknologi PLN)